Threads

Dette er et metasystem. Litt som GURPS, men der andre spillsystemer er hvor man spiller. Jeg har startet opp med en runde Mouse Guard i dette systemet, og et eventyr på Foundry.

Jeg har nå testet forskjellige karakterbygginger, og kommet frem til en løsning som kan fungere. Må teste det. Men jeg skal legge ut så fort som jeg skriver. Og mer forklaringer etter hvert som systemet blir klart.

Jeg tenkte også å bruke World Anvil for verdensbygging

Jeg har lagt ut en Weaver generator