Verdenbygging

World Anvil

Bygg din egen verden. Den kan brukes for å bygge egen verden, skrive eventyr og historier, og holde orden på gruppe og kampanje. Har såvidt startet med Threads, men håper…

Obsidian Portal

Hold orden på kampanjer, gruppen og annet. Dette er kanskje den beste websiden for dette, men husk at det krever at gruppen bidrar. Dette er en stor jobb alene. Jeg…

Inkwell Ideas

Dette er et stort område, så kikk på denne linken først. Se også etter videoer på youtube om worldbuilding. Det ligger linker i videoer fliken om dette emnet også. På…