Dette er et stort område, så kikk på denne linken først. Se også etter videoer på youtube om worldbuilding. Det ligger linker i videoer fliken om dette emnet også. På Inkwellideas er det også veldig mye annet som kan være av interesse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *