D20 Pro var den første jeg brukte. Dette er mange år tilbake. Jeg brukte den når vi spilte Rappan Athuk slik at vi kunne flytte gruppen og få tegnet opp kart, men alt skjedde på bordet. Det er en stund siden jeg brukte det, men det var enkelt og hadde mye utstyr lett tilgjengelig. Her kjøper man en lisens for spill-leder, mens spillere ikke trenger det. Så kanskje spleise på lisensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *