Ikke alle kart er online. Ofte vil du ha kart på bordet, som passer med miniatyrene du bruker. Mange kart er klare til å printes ut, men noen må tweakes litt. Lær her hvordan lage papirkart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *