Hvis du vil bruke tid på å lage kart. Lage fantastiske kart med alt. Jeg mener alt. Dette fungerer mer som et tegneprogram der streker er byttet ut med fjell og skoger. Dette gir deg veldig nøyaktige og flotte kart.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *