alex

På vei til Ambria

Ant – MarchusAnsel – ArveOlava – TorgeirBazagg – DanielBartolom – SindreGM – Alex Ant “Mauern” Teuber, Bazagg, Ansel, og Olava eskorterte karavanen til Argasto, fra Alberator til Ambria over fjellkjeden…